Liên hệ

Liên hệ bằng điện thoại

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục nhập học và cuộc sống ở Nhật Bản

TEL.0584-78-6200

Hãy liên hệ qua trang WEB

Vui lòng nhập vào()các mục yêu cầu sau đó hãy gửi đi
Người quản lý sẽ liên lạc lại với bạn

  • Facebook
  • Messenger
Họ tên
Giới tính
Địa chỉ
Số điện thoại
- -
E-mail
E-mail(xác nhận)
Nội dung liên lạc

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Trường chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên các chính sách sau
Trường chúng tôi thu thập thông tin cá nhân dựa trên phương tiện hợp pháp và công bằng
Trường chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích đã được chỉ định tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, miễn là cần thiết cho việc thực hiện công việc. Hơn nữa khi chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba hoặc trường hợp giao phó thông tin cá nhân cho bên thứ ba thì sau khi thực hiện một cuộc điều tra nghiêm ngặt đối với bên thứ ba chúng tôi sẽ tiến hành giám sát phù hợp để có thể duy trì bảo mật.
Trường chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của cá nhân trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

2020/04/01
Người đại diện của Học viện tiếng nhật Mirait
Sayuri Arai

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

みらいTO日本語学院 Mirait Japanese Academy Logo

TEL.0584-78-6200

TOP