रोजगार सम्बन्धि जानकारी

रोजगारी जानकारी

 • पूर्ण-समय प्रशिक्षक
 • अंशकालिक प्रशिक्षक

बिस्तृत जानकारी

 • हाल कर्मरचारी आबस्यक छैनौं।

 • हाल कर्मरचारी आबस्यक छैनौं।

कर्मचारी चयन पर्क्रिया

 • STEP.1
  हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
 • STEP.2
  कागजात स्क्रीनिंग
 • STEP.3
  अन्तर्वार्ता+
  उचित निरीक्षण
 • STEP.4
  अनौपचारिक प्रस्ताव

कर्मचारी आबस्यकता जानकारी को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

कृपया ह्युमन रिसोर्से म्यनाजेर लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

TEL.0584-78-6200

TOP